Request for Information

Product Information :

แฟ้มใส่เอกสารแบบมีหูหิ้วทรงกระเป๋าถือ หนังแท้และหนังเทียม พร้อมปั๊มโลโก้/งานสั่งผลิต Made to order

Buyer Information :

Request Information :

 
 

Security Code :

 
CAPTCHA Image refresh
 
*ท่านจะจัดซื้อหรือต้องการสินค้า (Time for Buy) Month
*ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้(Budget)
*วัตถุประสงค์ของการซื้อ(Objective)