Facilities

แผนกเครื่องตัดงาน
แผนกเย็บและปอกหนัง
แผนกประกอบงาน และ รีดกาว
แผนกตัดเตรียมและแสตมป์โลโก้
แผนกตัดเตรียม และ เย็บเข้าตัวงานเครื่องหนัง